Wereldschool uit Lelystad biedt Nederlands als tweede taal aan kinderen wereldwijd

Kinderen uit een gemengd huwelijk die in het buitenland opgroeien kunnen voortaan de Nederlandse taal leren. De Wereldschool uit Lelystad heeft twee lespakketten Nederlandse Taal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar die nauwelijks of helemaal geen Nederlands spreken. De lessen worden wereldwijd online aangeboden.

Voor kinderen van  Nederlanders die tijdelijk in het buitenland werken, de zogenaamde expats, is het onderwijs dikwijls  goed geregeld en zodanig dat het lokale onderwijs aansluit bij het Nederlandse systeem. Voor kinderen uit een gemengd huwelijk ligt dat anders. Hun ouders hebben zich permanent in een ander land gevestigd. Daar groeien de kinderen op en gaan ze naar school. Voor deze kinderen is Nederlands niet de moederstaal. Zij kunnen zich na verloop van tijd moeilijk of helemaal niet in het Nederlands uitdrukken, bijvoorbeeld in gesprekken met Nederlandse familieleden. Ook bij een eventuele latere vestiging in Nederland krijgen zij het wegens hun gebrekkige Nederlands moeilijk. Terwijl juist kinderen die naast hun moederstaal het Nederlands perfect beheersen een interessante groep vormt  voor het Nederlandse bedrijfsleven. Precieze aantallen zijn niet beschikbaar, maar de Wereldschool schat dat het wereldwijd gaat om vele duizenden kinderen.

Nederlands als tweede taal

De Wereldschool heeft speciaal voor deze groep kinderen twee lespakketten ontwikkeld die hen in staat stellen om Nederlands als tweede taal te leren. De pakketten NT2 (Nederlandse Taal 2) zijn beschikbaar voor twee leeftijdscategorieën; 6 tot 12 jaar en 13 tot 18 jaar.  Het bijzondere van de NT2 pakketten is dat zij zijn samengesteld voor kinderen die geen of heel weinig kennis van de Nederlandse taal hebben. Ze zijn zo ingedeeld dat na afronding doorstroming naar een vervolgpakket of een regulier onderwijspakket (o.a. voortgezet onderwijs) van de Wereldschool mogelijk is.

Online lessen

De lessen worden via Skype wereldwijd gegeven door docenten Nederlands van de Wereldschool. De persoonlijke online lessen worden met boeken ondersteund. Via opdrachten, verhalen, geluidsfragmenten en oefeningen wordt de schrijfvaardigheid ontwikkeld en de woordenschat van de kinderen uitgebreid met  1000 woorden (6-12 jaar) en maximaal 3000 woorden (13-18 jaar).  De lessen voor de groep 6-12 jaar worden vanaf 1 april gegeven, de lessen voor de groep 13-18 jaar beginnen vanaf 1 juli. De kosten voor de online lessen bedragen respectievelijk 675 en 775 euro. Op de website www.wereldschool.nl kan men zich nu reeds inschrijven.

Meer over de Wereldschool

De Wereldschool is in 1948 opgericht door Stichting IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs) met als doel om Nederlandse en Vlaamse kinderen in het buitenland te voorzien van onderwijs. Door middel van afstandsonderwijs wordt het volledige basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw) aangeboden. De Wereldschool is in meer dan 120 landen actief.

 

Leave a Comment