Wereldschool uit Lelystad behaalt beste resultaten

Groep 8-leerlingen van de Wereldschool scoren gemiddeld 250 punten, zo blijk uit de in de maanden april en mei gehouden Route 8-eindtoetsen. Daarmee scoort de Wereldschool bijna 50 punten hoger dan het landelijk gemiddelde van 201. Een score van 250 is goed voor vwo niveau-advies.

 Gemiddeld vwo-niveau De Wereldschool biedt Nederlands afstandsonderwijs voor kinderen die voor langere tijd in het buitenland verblijven. De hoge scores van de Wereldschool zijn geen uitzondering, want elk jaar opnieuw scoren de Groep 8-leerlingen van de Wereldschool gemiddeld vwo-niveau op de Route 8-toets. Ook dit jaar was vwo weer het gemiddelde niveau-advies. Route 8 is net als de Citotoets een officiële eindtoets om het niveau van Groep 8-leerlingen te bepalen.

Hoger dan het landelijk gemiddelde
Wereldschoolleerlingen scoorden dit jaar heel hoog op het onderdeel Woordenschat (270 punten). Dit terwijl alle Wereldschoolleerlingen in het buitenland wonen met vreemde talen om zich heen. In het reguliere onderwijs in Nederland is op dit onderdeel de gemiddelde score 206 punten.
Op het onderdeel Taalverzorging scoren Wereldschoolleerlingen gemiddeld 235. Dit is bij de Wereldschool het onderdeel waarop het laagst gescoord is, maar ligt nog steeds 30 punten hoger dan het landelijk gemiddelde.
Bijna de helft – 47% – van de Wereldschoolleerlingen heeft bij de Route 8-toets op één of meer onderdelen de maximale score van 300 punten behaald.