Symposium – Uitdagingen Flevolandse beroepsonderwijs

Op 1 oktober organiseert het Genootschap Flevo samen met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) van Flevoland
en Hogeschool Windesheim Flevoland een symposium over het Flevolandse beroepsonderwijs. Onder het motto van ‘Uitdagingen van en voor het Flevolandse beroepsonderwijs’ zullen deskundigen, MBO- en HBO-studenten spreken en presentaties geven over het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs onderwijs in Flevoland; de kansen, de ambities en de ervaringen en wensen van het bedrijfsleven.

Sinds vijf jaar is de Flevolandse onderwijskolom compleet; er is zowel voorbereidend middelbaar, middelbaar als hoger beroepsonderwijs aanwezig. Er zijn niet alle opleidingsvarianten in Flevoland te vinden, maar wel vele.
In vergelijking met andere provincies zijn onze onderwijs-instellingen jong en nog volop in ontwikkeling. Bij die ontwikkeling hoort het zoeken naar de juiste positie in de samenleving, zowel sociaal-maatschappelijk als economisch gezien.

Veel jongeren die MBO willen volgen, zijn vanuit de traditionele oriëntatie geneigd hun opleiding buiten de provincie te zoeken en niet-Flevolandse onderwijsinstellingen beschouwen Flevoland nog graag als hun brongebied. Het HBO heeft een grote instroom die weliswaar formeel, maar niet werkelijk aan de instroomcriteria voldoet. Gelijktijdig zijn de verwachtingen van het bedrijfsleven hooggespannen.
Inmiddels zijn de nodige successen te melden. Er zijn echter nog vele uitdagingen van en voor het Flevolandse beroepsonderwijs.

Het programma:

Locatie: ROC Flevoland, Straat van Florida 1, Almere.

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur Opening door Andries Greiner, voorzitter van Genootschap Flevo, tevens dagvoorzitter
14.10 uur ‘Middelbaar Beroepsonderwijs, ingeklemd tussen verwachtingen en beperkingen’,
door Mark Vlasblom MBA, voorzitter directie ROC van Flevoland
14.30 uur ‘Hoger Beroepsonderwijs, turbulente groei en hoge ambities’,
door dr.ir. Rien Komen, directeur Hogeschool Windesheim Flevoland
14.50 uur Presentatie door MBO-studenten
15.00 uur Pauze
15.20 uur ‘Economie en arbeidsmarkt in Flevoland, de cijfers spreken’,
door Wil van Woerkom, advseur/onderzoeks-medewerker, provincie Flevoland
15.40 uur ‘Ervaringen en wensen van het bedrijfsleven’,
door drs. Meine Breemhaar, directeur-eigenaar Breemhaar Beheer (Metafoor, IVIO, Karmac, Mac3Park e.a.)
16.00 uur Presentatie door HBO-studenten
16.10 uur Discussie met de zaal
16.45 uur Informeel samenzijn en netwerken
17.30 uur Einde van het symposium

Aanmelding
U kunt zich vóór maandag 28 september a.s. per e-mail aanmelden bij Marika Gauthier, vicevoorzitter van Genootschap
Flevo: m.gauthier@chello.nl  Vermeld naast uw naam ook adres, telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling of bedrijf waaraan u verbonden bent.

Deelnemersbijdrage
Deelname aan het symposium is gratis voor leden van Genootschap Flevo, en bestuurders, medewerkers en studenten van het ROC van Flevoland en de Hogeschool Windesheim Flevoland.  Andere deelnemers betalen € 12,50 per persoon. Deze bijdrage dient tegelijk met de aanmelding te worden overgemaakt op IBAN NL 53 INGB 0000 3498 18 van Genootschap Flevo te Lelystad. Vermeld bij uw betaling de naam van de deelnemer.
Voor € 25,- kunt u gelijk lid worden van Genootschap Flevo. Dit bedrag is dan inclusief deelname aan het symposium
‘Uitdagingen van en voor het Flevolandse beroepsonderwijs’ en andere activiteiten in 2015. Voor meer informatie:
www.genootschapflevo.nl. Geef bij uw betaling aan dat het om een nieuw lidmaatschap gaat.

Foto: Andries Greiner

Leave a Comment