Einde surseance Spyker?

Nu een meerderheid van de schuldeisers van sportwagenfabrikant Spyker instemt met een schikking, lijkt een einde van de surseance van Spyker nakend.

De totale schuldenlast van Spyker bedraagt 44 miljoen euro. Sommige crediteuren krijgen slechts een klein deel van hun vordering terug. Bijvoorbeeld wagenparkbeheerder Sternlease, dat aanspraak maakt op 173.000 euro en volgens de schikking slechts 28.100 euro krijgt uitbetaald.  Volgens Spyker bewindvoerder Henk Pasman is de schikking de beste oplossing. Het alternatief is een faillissement en dan kunnen de schuldeisers fluiten naar hun centen.

Indien de surseance wordt opgeheven, betekent dat niet dat er weer nieuwe Spyker-wagens uit de fabriek in Zeewolde zullen rollen. Volgens Pasman is er een substantiële investering nodig (in een ANP-bericht spreekt hij over 10 á 20 miljoen) om de fabriek weer op te starten. Maar er is geen geld en werknemers heeft Spyker ook niet meer want die zijn allemaal ontslagen.

De schikking werd mogelijk gemaakt door het akkoord dat Pasman bereikte met de voormalige Britse dochter Saab Great Britain. Saab BG claimde 24,9 miljoen, maar ging akkoord met 61.000 euro, en 48.000 euro uit de verkoop van Spyker-aandelen.  Indien Saab GB aanspraak had gemaakt op 10 procent van zijn vordering, zoals gebruikelijk, dan was een crediteurenakkoord niet mogelijk geweest. Voor de schikking was slechts 4,3 miljoen beschikbaar, geld dat door een onbekende investeerder werd overgemaakt.

Als de rechtbank positief beslist, dan krijgt Victor Muller zijn bedrijf weer in handen.  Indien hij weer luxe sportwagens wil gaan ontwikkelen en produceren is er  nieuw kapitaal nodig. Eerder toonde Muller zich optimistisch over een doorstart. Hij zag mogelijkheden voor een voortbestaan als producent van elektrische auto’s.

 

 

Leave a Comment