Provincie wil meer samenwerking met Maramures

De provincie Flevoland wil blijven samenwerken met de Roemeense regio Maramures. Daarbij denken Gedeputeerde Staten vooral aan de uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van nieuwe projecten. In Europees verband is er al langer contact.

Flevoland werkt al lang samen met de regio Maramures in Roemenië. Tot voor kort was dat binnen het kader van Interreg-projecten. Bij deze Interreg-projecten was het doel om het beleid in de regio’s aan te scherpen. Het Interreg IVC project SMART EUROPE is eind 2014 afgerond.

Overeenkomst
Nu heeft gedeputeerde Jan Nico Appelman (economische zaken) een samenwerkingsovereenkomst getekend met Zamfir Ciceu, bestuurder van de regio Maramures in Roemenië. De provincie heeft al een zesjarige samenwerkingsrelatie met Maramures op het gebied van duurzame energie, innovatie en ondernemerschap. Deze relatie is gevormd binnen diverse internationale projecten.

Relaties in stand houden
Jan Nico Appelman: “Met de ondertekening van de overeenkomst hebben wij de intentie uitgesproken om de vriendschapsrelaties en samenwerking in stand te houden. Hierbij denken we met name aan kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuwe Europese projecten op het gebied van economie, regionale luchthavens en onderwijs.”

Video-ondertekening
De intentie tot samenwerking werd op een opvallende manier bekrachtigd. De overeenkomst werd getekend tijdens een videoconferentie. Het idee is om ook in de toekomst veel van de kennisuitwisseling op deze kosten- en milieuefficiënte manier te regelen.

 

Leave a Comment