Provincie stemt in met Programmatische Aanpak Stikstof

Alle colleges van Gedeputeerde Staten stemmen in met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.
De provincies gaan er vanuit dat de PAS uiterlijk op 15 juni door de bewindslieden kan worden vastgesteld en dat de PAS op 1 juli 2015 in werking treedt. Dit betekent dat de vergunningverlening voor stikstofgevoelige activiteiten in industrie en landbouw, die door uitblijven van de PAS op slot zat, vanaf de zomer weer op gang kan komen.

Leave a Comment