Prijswinnaars 2e Humanimal One Health Innovation Challenge

De winnaars van de 2e Humanimal One Health Innovationde Challenge zijn geworden:  Relitech BV,  ICIN-NHI Durrer Center / Hospitrace en MICRONIC. De prijsuitreiking was op maandag 23 november tijdens de elfde editie van de Dutch Life Sciences conferentie, die voor de eerste keer in Flevoland (Lelystad) georganiseerd werd.

Het doel van deze prijs, aangeboden door Provincie Flevoland, is om de winnaars een steun in de rug te bieden om kansrijke nieuwe producten, processen, technologieën en diensten, met een grote maatschappelijke impact, een platform te bieden.

De Challenge heeft ook dit jaar life sciences bedrijven en instellingen uitgedaagd om te komen met ideeën voor een integrale one-health aanpak. Deze aanpak blijft noodzakelijk gezien de opkomende gezondheidsproblemen die veelal voortkomen uit het toenemende contact tussen mens en dier, de intensivering en integratie van voedselproductie en de toename van het internationaal reizen.

Negenenvijftig inzendingen zijn uiteindelijk beoordeeld op diverse criteria, o.a. de mate waarin zij bijdragen aan de preventie van infectieziekten, antibioticaresistentie, nieuwe onderzoeksmethoden, het stimuleren van de samenwerken tussen de veterinaire en humane geneeskunde of de kruisbestuiving tussen de diervoeding en humane voedingsindustrie. Uiteindelijk bleven er negen genomineerden, in de drie categorieën “Beste professionele idee -Landelijk”, “Beste professionele idee Flevoland” en “Beste prille idee” over. Deze organisaties hebben allemaal onlangs een voordracht gehouden voor de jury en deze heeft daar de volgende prijswinnaars uit gekozen.

Beste professionele idee landelijk, goed voor Euro 50.000
Relitech BV – Veterinair Metabolisme Systeem
Met het Veterinair Metabolisme Systeem (VMS) kan de metabole status van elk individueel dier in de melkveehouderij in kaart worden gebracht, zonder de dieren in hun dagelijkse routine te storen. Het systeem is gebaseerd op jarenlange ervaring met metabole metingen bij mensen, waarbij de kooldioxide (CO2) productie en zuurstof (O2) opname worden gemeten door de ademgassen te analyseren.
De aangereikte innovatie van Relitech is een slim en ‘geaard’ idee, dat gaat over een echt probleem voor koe en boer, aldus de jury.  Het inpassen van deze technologie in de melkrobot is een groot voordeel. Hiermee is het bedrijf in staat om tegemoet te komen aan de aspiraties van innovatieve boeren met next level farming.

Beste professionele idee Flevoland, goed voor Euro 50.000
ICIN-NHI Durrer Center / HospitraceOpen One Health BioBank
Onderzoekers hebben de verantwoordelijkheid om verzamelde data en biomaterialen conform geldende regelgeving op te slaan en indien wenselijk beschikbaar te stellen voor nieuw onderzoek. Open One Health BioBiank heeft als doel veterinair en humaan onderzoek hierin te faciliteren en brengt expertise op het gebied van applicatie workflow, virtuele (data) infrastructuur en fysieke (bio-materiaal) opslag samen volgens het shared service model. De BioBank zal een gecertificeerde infrastructuur inrichten en zich richten op ziekenhuizen, diagnostische centra, industrieën en innovatieve life-science start-ups om zowel klein- als grootschalig onderzoek te ondersteunen en te initiëren.
De initiatiefnemers kiezen met de Open One Health Biobank voor een geheel nieuwe benadering, waarbij de medical need centraal staat, aldus de jury. De jury is van mening dat er in Nederland een Open One Health Biobank moet komen, die zorgt voor het ontsluiten van humane en veterinaire kennis.

Beste prille idee, goed voor Euro 20.000
Micronic – Weefselopslag: van  MICRONIC tube naar MICRONIC cassette
Op basis van in de markt toegepaste standaarden en identificatiemethodes wil het bedrijf een efficiënt, gestructureerd en veilig opslagsysteem voor monsters ontwikkelen. Het resultaat zal een geheel nieuwe manier zijn om humane en veterinaire monsters te hanteren en op te slaan. De jury is onder de indruk van de getoonde ambitie. Het gaat hier niet alleen om de ontwikkeling van een nieuw product, maar Micronic wil deze innovatie tot standaard in een nieuwe internationale markt zetten.

Leave a Comment