Plan B voor AZC

De Zeewolder ondernemer André Polderman heeft een alternatieve locatie bedacht voor het mogelijke Asielszoekers Centrum (AZC) aan de Bosruiterweg in Zeewolde. Hij komt met ‘Plan B’ voor het ACZ; de zogenaamde Oosterwold Locatie nabij de Stichtse Brug. Eerder was deze locatie in beeld voor de regionale meldkamer van de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht.

Tegen de vestiging van een AZC op de locatie aan de Bosruiterweg bij het zogenaamde Polenhotel voor arbeidsmigranten is veel weerstand. Vooral ondernemers met bedrijven en belangen op Trekkersveld en Horsterparc zien de komst van een AZC zo dicht bij hun bedrijven helemaal niet zitten. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van hun bedrijven met een groot AZC dicht in de buurt en vrezen dat de recreatie in de omgeving er onder zal leiden.

Volgens Polderman is het grootste deel van de inwoners en ondernemers in Zeewolde het niet eens met de komst van een AZC aan de Bosruiterweg. Simpelweg vanwege de locatie pal naast het Polenhotel en dichtbij het recreatiepark en de bedrijventerreinen Horsterparc en Trekkersveld. Polderman: “De afstand tot het dorp bedraagt slechts 4,5 km. Met het absurde beoogde aantal vluchtelingen van 900-1500 wordt er door verontruste inwoners overlast verwacht. Wij voelen ons overvallen door de gemeente en het gebrek aan transparantie en duidelijkheid van de zijde van het college van B&W helpt daarbij niet.”

Oosterwold optie

De ‘Oosterwold optie’ kan uitkomst bieden. Dit stuk Zeewolder grondgebied ligt ten zuiden van het toekomstige Oosterwold dat ruim 4300 hectare groot is en waar in de toekomst ooit 15.000 woningen moeten komen. “Ruimte zat dus!”, zegt Polderman. “Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft bovendien aangegeven zelfvoorzienend te zijn op het complex zelf, dus dat komt helemaal goed. Wat mij betreft mag dáár een opvang worden gerealiseerd voor 1500 asielzoekers, simpelweg omdat er dan (bijna) niemand last van kan hebben.” Wat Polderman betreft kan B&W van Zeewolde aan Peter Epe – de ondernemer achter het Polenhotel – de locatie aanbieden om dáár het AZC te faciliteren.

Polderman heeft uitgerekend dat de benodigde oppervlakte rond de 4 hectare (=40.000 m2) bedraagt. De ‘Oosterwold optie’ locatie is rond de 6,7 hectare. “Voldoende voor 1,5x het aantal van 1500 asielzoekers”, zegt Polderman. Gezien het feit dat er een nieuwe voorziening inclusief infrastructuur zal moeten worden gerealiseerd, zal een ingebruikname wel enkele maanden langer duren dan de beoogde 3 tot 6 maanden, verwacht Polderman. Maar, zegt hij: “We kunnen beter wat meer tijd besteden aan een goede oplossing dan overhaast een slechte keuze uitvoeren.”

Beraad

Op dinsdag 26 mei is er een Beraad van de gemeenteraad.  Dit debat heeft de vorm van een opinierende raadsvergadering en moet zienswijzen opleveren richting het college van B&W over hun voorlopige besluit voor het vestigen van een AZC aan de Bosruiterweg. Het college van B&W neemt deze zienswijzen mee bij in hun definitieve beslissing die in juni wordt verwacht.  Het Beraad begint om 20.00 uur in de Raadzaal in het gemeentehuis, Raadhuisplein, Zeewolde.

Leave a Comment