Ontwikkelingsvoucher € 12.500,- voor Wittenburg BV te Zeewolde

Op 1 februari heeft Wittenburg BV te Zeewolde een ontwikkelingsvoucher van € 12.500 ontvangen voor de ontwikkeling van een innovatief kunststofcompound (granulaat). Dit kunststofcompound vervangt PVC in de productie van urinekatheters.

Wittenburg gebruikt deze voucher met name om het project te lanceren, stelt de juiste resources en materialen beschikbaar en richt het lab beter in. Ook willen zij het labextruder zodanig ombouwen dat katheterslangen van verschillende diameters worden geëxtrudeerd en verder getest. Dit is van wezenlijk belang in het ontwikkeltraject, zodat men intern verschillende concepten kunnen doortesten en de meest veelbelovende concepten kunnen bemonsteren richting potentiele klanten.
Het granulaat wordt zodanig ontwikkeld dat het qua performance PVC zoveel mogelijk evenaart (glad oppervlak, flexibiliteit, hydrofiele eigenschappen, non-kinking, hechting met coating, etc.). Dit nieuwe materiaal zal bij de klant verder verwerkt worden tot het uiteindelijke katheterproduct. In tegenstelling tot PVC is de toegevoegde waarde dat het veilig, mens- en milieuvriendelijk is.

De ontwikkelingsvoucher is overhandigd door Karin Senf, senior projectleider HUMANIMAL – ONE HEALTH -. In opdracht van de provincie Flevoland geeft de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland uitvoering aan het programma HUMANIMAL – One Health, het Life Sciences & Health cluster in Flevoland. Dit programma voert verschillende activiteiten uit op het terrein van gezondheid mens en dier. Door het verstrekken van de vouchers ontstaat er nieuwe bedrijvigheid welke wordt aangejaagd door de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.

Links op de foto Edwin Willems, hoofd R&D Wittenburg BV te Zeewolde. Karin Senf, senior projectleider HUMANIMAL One Health overhandigt hem de Ontwikkelingsvoucher van € 12.500.

Leave a Comment