Onderzoeksproject BIZ Trekkersveld Zeewolde krijgt steeds meer vorm

Er wordt  hard gewerkt om een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) te realiseren voor het belangrijkste en grootste industrieterrein van Zeewolde, het Trekkersveld. De plannen worden dit najaar gepresenteerd, zo  meldt de project groep in een persbericht.

De beoogde BIZ omvat het gehele Trekkersveld. Het is de bedoeling dat alle ondernemers nauw samenwerken en op basis van solidariteit bijdragen aan de uitstraling, veiligheid, voorzieningen en economische bedrijvigheid van hun zone. In Nederland zijn, op initiatief van het lokale bedrijfsleven, al ruim 200 BIZ zones opgericht. De praktijk leert dat er, op basis van de BIZ structuur, veel economische spin-off te behalen is en dat het in de meest ruime zin bijdraagt aan de waarde van een bedrijventerrein. De projectgroep die met de realisatie bezig is voert vooral veel gesprekken met ondernemers op Trekkersveld. Zowel met betrokken ondernemers alsook met allerlei mogelijke business-partners die na realisatie van de zone een rol zouden kunnen gaan spelen.

Ten behoeve van het project in Zeewolde is er nu zelfs een speciale website online geplaatst. Op www.trekkersveld.biz is de belangrijkste informatie over het project terug te vinden. Ook het tijdpad met de relevante gegevens is daar te raadplegen. Het is de bedoeling dat de projectgroep de plannen dit najaar zal presenteren aan alle Trekkersveld ondernemers. Aansluitend volgt dan de officiële stemmingsprocedure die gefaciliteerd wordt door de gemeente Zeewolde.