Ondernemers tegen komst mega-AZC

Zeewolde – Als het aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)  ligt, dan komt er aan de Bosruiterweg bij het hotel voor 700 arbeidsmigranten  in Zeewolde een Asielszoekerscentrum (AZC)  voor maximaal 1500 vluchtelingen. Het college zal daartoe in juni een besluit nemen. Ondernemers in Zeewolde keren zich intussen fel tegen de plannen van wat zij noemen een mega-AZC.

Een groep ondernemers met bedrijven en belangen op Trekkersveld en Horsterparc ziet de komst van een AZC zo dicht bij hun bedrijven helemaal niet zitten. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van hun bedrijven met een groot AZC dicht in de buurt en vrezen dat de recreatie in de omgeving  er onder zal leiden.

Overval

Woordvoerder Sipke Veenstra hekelt vooral de procedure die het college volgt. Het stoort hem dat het college zegt de burgers en de bedrijven meer bij de politiek te willen betrekken, maar dat er in de praktijk niets van blijkt. “Het beeld ontstaat dat de Gemeente Zeewolde deze ontwikkeling er “geruisloos” doorheen wenst te fietsen, dat lijkt op een overvalpraktijk.  Van lokale politici mag verwacht worden, dat zij zich inzetten voor de gemeenschap van waaruit ze zijn opgekomen en zorg dragen voor de leefbaarheid en identiteit daarvan. En die waarden lopen nu ernstig gevaar”, zegt Veenstra die benadrukt dat echte vluchtelingen uiteraard opgevangen moeten worden, maar dan wel naar rato verdeeld over Nederland en niet alleen in een mega-AZC  in Zeewolde, die meteen ook de grootste van Nederland zou zijn.

Geen inspraak

Volgens Veenstra zou er inspraak mogelijk moeten zijn op het besluit van het college. Het gaat hier over één van de meest ingrijpende gebeurtenissen, die de kleine Zeewoldense gemeenschap kan treffen.  Op 21 mei is er een informatieavond voor bewoners, organisaties en bedrijven, waarbij iedereen door het college is uitgenodigd om zijn of haar mening te geven op de plannen. De aandachtspunten, zegt het college, die deze informatieavond oplevert worden meegenomen in de besprekingen met het COA over de randvoorwaarden van vestiging van heen AZC aan de Bosruiterweg.

Tegenhouden

Veenstra zegt dat het college de burgers van Zeewolde feitelijk alleen uitnodigt om over de  randvoorwaarden van vestiging te spreken. Hij zegt dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Veenstra: “Er zijn in het verleden verwachtingen gewekt door het gebied te bestemmen voor de recreatie, vandaar ook die grote investeringen in de Blauwe Diamant. Vervolgens is er twee jaar terug een aanpassing geweest om de vestiging van arbeidsmigranten  mogelijk te maken (het Polenhotel, red.). Het zal niet zo zijn dat bestemmingplannen in Zeewolde geen langere levensduur hebben dan twee jaar”, zegt Veenstra.  “Zeewolde zegt néé tegen een mega-AZC. En als het college burgerparticipatie serieus neemt,  dan wijst zij de COA-plannen voor een mega-AZC af. We willen best praten over de opvang van 200 – 300 vluchtelingen maar we willen geen  vestiging van het grootste AZC van het land in Zeewolde:  de nabijgelegen bedrijventerreinen  verdienen meer waardering en dienen  voor vestiging aantrekkelijk te blijven.”  Veenstra  wijst naar kleinere plaatsen als Rijs, Rekken en Oirschot die met succes plannen van het COA in hun gemeenten wisten tegen te houden.

De burgerinformatieavond is op 21 mei, De Levant. Aanvang 20.00 uur.

Leave a Comment