Metafoor komt met nieuw model voor professioneel beheer gemeentelijk vastgoed

Metafoor Vastgoed en Software uit Lelystad  heeft een nieuwe versie gelanceerd van haar VastgoedBeheerSysteem. Het gaat om de webapplicatie VBSonline die inzicht en overzicht verschaft bij het beheer en de exploitatie van gemeentelijk vastgoed. De nieuwe online-versie is beschikbaar voor zowel kleine als grote gemeenten om de gebouwen en gronden professioneel te beheren.

Risico’s niet in beeld
Volgens de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015 is de omvang van het maatschappelijk vastgoed in ons land maar liefst 85 miljoen m². Dit betreft dan bijvoorbeeld schoolgebouwen, sportvoorzieningen, zwembaden, gemeentehuizen, brandweerkazernes, bibliotheken, etc. Tezamen gaat het om een geschatte waarde van 14,3 miljard euro. In het beheer van dit vastgoed ontbreekt het vaak aan een integrale aanpak. Met als gevolg dat er geen inzicht is in kosten en opbrengsten en gemeenten daardoor niet goed zijn voorbereid op de financiële risico’s van de vastgoedportefeuille.

De basis op orde
Met de webapplicatie VBSonline wordt het totaaloverzicht over de vastgoedportefeuille verkregen, vooral de omvang ervan en de kosten die ermee gemoeid zijn, maar ook de opbrengsten en de kostprijsdekkendheid. Leo Looise, senior softwareadviseur bij Metafoor: “Daarmee vormt VBSonline het fundament voor een professioneel beheer van het gemeentelijk vastgoed. Gemeenten zijn dankzij de online-versie op elk moment in staat om te verantwoorden hoe het maatschappelijk vastgoed ervoor staat.”
Leo Looise legt uit hoe dat werkt: ”Op de afdelingen en vanuit verschillende bronnen worden de vastgoedgegevens verzameld en vastgelegd in één centraal vastgoedbeheersysteem. Dankzij VBSonline wordt de basis gelegd voor een integrale aanpak van het vastgoedbeheer in de gemeentelijke organisatie.”

VBSonline: de eerste stap
De vastgoedportefeuilles van gemeenten vertegenwoordigen vaak een aanzienlijke financiële waarde. Dat is ook de reden dat rekenkamercommissies en accountants steeds vaker inzicht willen in de kosten en opbrengsten. Risicomanagement rondom exploitatie van gemeentelijk vastgoed is een hot item, dat vraagt om verdere professionalisering en een meer bedrijfsmatige aanpak. “VBSonline is een belangrijke eerste stap om te komen tot een financieel transparant en verantwoord vastgoedbeheer”, zegt Looise.

Over Metafoor
Metafoor Vastgoed en Software uit Lelystad adviseert overheden en bedrijven op het gebied van vastgoedmanagement. Sinds de oprichting in 1995 is het bedrijf uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie. Metafoor levert kwalitatief hoogwaardige en kennisintensieve ondersteuning op maat, door middel van detachering van professionals, onderzoek, advies en gerelateerde software.

Meer informatie over VBSOnline vindt u hier

Leave a Comment