Masterclass Inclusief Ondernemerschap in Lelystad

Ondernemers die uit overtuiging mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen aan ‘inclusief ondernemerschap’.  ‘Inclusie’ betekent dat mensen gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund worden. Bij Inclusief Ondernemerschap draait om het scheppen van een omgeving met de juiste voorwaarden, waarin ieder persoon zijn volledige potentieel kan benutten. 

Steeds meer organisaties in de private en publieke sector gaan aan de slag met beleid dat diversiteit en inclusief ondernemerschap onder hun werknemers stimuleert. Dat vraagt om de juiste kennis, visie en samenwerking. Om organisaties waardevolle inzichten te bieden in de complexe vraagstukken rondom diversiteit en inclusief ondernemerschap, biedt Flevoland Werkt! de mogelijheid deel te nemen aan de Masterclass die het Lelystad Akkoord de komende maanden organiseert. De Masterclass Inclusief Ondernemen biedt praktische handvatten en ondersteunt de visie- en strategievorming.

De Masterclass Inclusief Ondernemen bestaat uit 4 modules. Het programma is modulair opgebouwd. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit uw organisatie verschillende functionarissen aan te laten schuiven, afhankelijk van het thema.

Module 1  – 9 oktober 2017  – Visie Kiezen voor inclusiviteit, toekomst bestendig werkgeverschap”  –  dr. Irmgard Borghout en dr. Charissa Freese van universiteit Tilburg

Module 2  – 13 november 2019 –  Psychische kwetsbaarheden-  De Langhenkel Groep

Module 3  – 12 februari 2018 –  Subsidieregelingen en arbeidsrecht – UWV en Werkbedrijf Lelystad

Module 4  – 26 maart 2018-  Begeleiden van werknemers met schulden – Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

De Masterclass wordt gehouden bij het Werkbedrijf Lelystad, Vaartweg 67 te Lelystad.

De kosten bedragen 100 euro per sessie. Bedrijven die aan alle vier modules meedoen ontvangen na afloop een certificaat.

Aanmelden doet u via info@lelystadakkoord.nl