Jannewietske de Vries directeur Floriade

De Floriade BV gaat zich onder leiding van  directeur Jannewietske de Vries op het evenement in 2022 voorbereiden. Dat meldt Omroep Flevoland op basis van verschillende bronnen.  De Vries was tot mei 2015 gedeputeerde voor de Partij van de Arbeid van de provincie Friesland. Zij sleepte voor de gemeente Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad 2018 binnen. Na de provinciale verkiezingen keerde zij als statenlid terug in de provinciale politiek.

Tjibbe Joustra, de huidige voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid, is voorgedragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen Floriade 2022. Tegelijkertijd is Jan Willem Griep, voormalig Rabobank directeur én oud-Floriade directeur, aangesteld als kwartiermaker. Hij is beoogd directielid.
Met deze benoemingen lijkt de rust enigszins teruggekeerd in de organisatie van de Floriade.  Verleden maand nog diende Almeerder Marc van Rooij, initiator  van de Floriade 2022 in Almere, een klacht in bij de gemeente over de manier waarop ambtenaren van de gemeente Almere met hem zijn omgegaan nadat Almere de Floriade kreeg toegewezen. De klacht van Van Rooij was er één in een reeks klachten met betrekking tot  integriteit van Almeerse ambtenaren.  Ook de plaatselijke PVV stelde schriftelijke vragen over het functioneren van een ambtenaar.

Volgens Van Rooij zijn er door ambtenaren met hem afspraken gemaakt over door hem te verrichten werkzaamheden. Maar Van Rooij zegt dat de ambtenaeren zich niet aan die afspraken hebben gehouden.

Topambtenaar Henk Meijer is inmiddels op eigen verzoek opgestapt als directeur van de projectorganisatie Floriade Almere 2022. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen aan de PVV.  Meijer werd eind november vrij onverwacht door interim manager Esther van Garderen vervangen omdat het project nu de uitvoeringsfase is ingegaan. Hierbij horen volgens wethouder Tjeerd Herrema mensen met andere kwaliteiten.

 

 

Leave a Comment