Grote zakenbeurs Flevo Zakenfestival woensdag van start

Op woensdag 27 september opent Commissaris van de Koning de heer Leen Verbeek de 2e editie van het Flevo Zakenfestival. Het 2-daagse businessevent voor Flevoland en de West Veluwezoom, trekt naar verwachting 1200 bezoekers.

De 2-daagse beurs geldt als hét zakelijk netwerkevent van Flevoland. Het werd in 2015 voor het eerst georganiseerd door de Stichting Flevo Zakenfestival. Partners en stuwende krachten achter deze stichting zijn de bedrijven PRP Media & Events en Fuser Almere.  Aan de 2017 editie, die als titel heeft Face-2-Face wordt door ruim 80 bedrijven deelgenomen. Zij presenteren zich in de AIS Hangaar aan de Flammingoweg op Lelystad Airport. Gedurende de beurs zijn er talloze workshops, prestaties, netwerklunches en-borrels, etc.

Op donderdag 28 september opent gedeputeerde Nico Jan Appelman de beursdag. Op de website van het Flevo Zakenfestival zegt Jan Nico Appelman: “Ook dit jaar kom ik graag naar het Flevo Zakenfestival. Het thema ‘Face-2-Face’ spreekt mij enorm aan want het is bij uitstek ook wat de provincie doet: op persoonlijke wijze verbinden in de brede zin van het woord. Zoals het bij elkaar brengen van ondernemers, overheden en kennisinstellingen, zodat ze elkaar verrijken en gezamenlijk de ontwikkeling van Flevoland verder brengen. Persoonlijk zoek ik graag ‘face 2 face’ de verbinding tijdens het Flevo Zakenfestival: op donderdag 28 september ga ik tijdens de lunch graag het gesprek aan met de aanwezige ondernemers.
Zij zijn tenslotte de motor van Flevoland. Hoe beter die motor draait, hoe beter het met Flevoland als geheel gaat. Graag tot ‘face 2 face’ dus, op het Flevo Zakenfestival!”

Registeren/aanvragen gratis kaarten kan op: http://www.flevozakenfestival.nl/bezoeken/