Genootschap Flevo en VUvereniging organiseren avondsymposium over de knellende arbeidsmarkt

Almere, 12 November 2017 /EZPress/ – Bijna de helft van de MBO-verlaters komt in een baan terecht waarop hun opleiding niet gericht is. Bedrijven kreunen om nieuwe vestigingen in hun omgeving, omdat het hun aantal moeilijk vervulbare vacatures vergroot en het aantal werkzoekenden is nog altijd zeer aanzienlijk. Deze gegevens zijn voor de VUvereniging en het Genootschap Flevo aanleiding om op 22 november een avondsymposium te organiseren met het thema “De nieuwe (mis)match op de arbeidsmarkt”.

Werd de werkgever tot voor kort overspoeld met sollicitaties, nu is het aanbod aanmerkelijk kleiner. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Niet alleen door de aantrekkende economie, maar ook door vergrijzing, verstedelijking, opkomst van zzp’ers, flexibilisering en robotisering. Wat is er allemaal aan de hand? En hoe kunnen we dit vraagstuk aanpakken? Deze vragen staan centraal op het avondsymposium, waarin zowel vanuit de wetenschap (door prof. Henri de Groot, verbonden aan de Vrije Universiteit en kroonlid van de SER), als de overheid (door wethouder Froukje de Jonge, voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf) en als het bedrijfsleven (door Marcel Burger, directeur van wervings- en selectiebureau Burger Support) wordt ingegaan.

Het symposium vindt plaats in het Leger des Heilsgebouw, ’t Klankbord, Pianoweg 117, Almere. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang van het programma. Toegang 5 euro, bij de ingang te voldoen.
Aanmelding voor 20 november is verplicht bij andries.greiner@gmail.com