Connexxion gaat mobiliteitscentrale voor regiotaxivervoer opzetten

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft besloten het contract van de mobiliteitscentrale te gunnen aan Connexxion.
De gunning gebeurt mede namens de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde. De mobiliteitscentrale gaat het vervoer door de regiotaxi coördineren.
Het is de eerste keer dat in Nederland de coördinatie en uitvoering van het vervoer van de regiotaxi gescheiden worden aanbesteed. De verwachting is dat het regiotaxivervoer in Flevoland uiteindelijk beter op elkaar wordt afgestemd en daardoor goedkoper kan worden uitgevoerd. Betrokken overheden hebben afgesproken dat de komende jaren nog andere vervoersvormen, zoals het leerlingenvervoer, worden toegevoegd. Dit kan tot verdere daling van de kosten leiden.

Vanaf het moment dat het contract voorlopig is gegund, zal de aanbesteding van het vervoer worden opgestart. Afgesproken is dat de kennis en expertise van Connexxion hiervoor zal worden ingezet. Zowel de mobiliteitscentrale als het vervoer zullen vanaf 1 januari 2016 volledig operationeel zijn.
Eind maart kreeg het bestek – op basis waarvan bedrijven konden inschrijven op de aanbesteding – tijdens het nationaal congres ‘Openbaar Vervoer’ de eerste prijs voor het ‘beste OV bestek’. De inzending van Flevoland onderscheidt zich ten opzichte van de andere inzendingen onder meer door de overzichtelijkheid van het bestek en de relatief ruime vrijheid die aan de uitvoerder wordt gegeven.

Leave a Comment