Einde surseance Spyker?

Nu een meerderheid van de schuldeisers van sportwagenfabrikant Spyker instemt met een schikking, lijkt een einde van de surseance van Spyker nakend. De rechtbank in Lelystad heeft deze week laten weten dat de schuldeisers een zogenoemd crediteurenakkoord hebben geaccepteerd.  Schuldeisers krijgen tot en met 12.000 euro het volledige bedrag betaald en over het gedeelte van de vordering dat hoger is dan 12.000 euro, 10 procent. Vrijdag 22 mei doet de rechtbank uitspraak. De kans dat…

Read More

Urk best betalende gemeente Flevoland – NOP slechtst

Urk best betalende gemeente Flevoland – NOP slechtst

Van alle Flevolandse gemeenten is Urk de enige die zijn rekeningen op tijd betaalt. Dat blijkt uit een onderzoek dat Dun & Bradsheet Nederland in opdracht van MKB-Nederland  onder Nederlandse gemeenten heeft uitgevoerd. Noordoostpolder bengelt in het overzicht onderaan; de gemiddelde termijn waarbinnen de facturen in deze gemeente worden betaald bedraagt liefst 46 dagen. De gemiddelde overschreiding van de betalingstermijn bedraagt daar 16 dagen. De gemeente Urk hanteert een korte betaalingstermijn (26 dagen) én handelt…

Read More

Economisch herstel gaat traag, maar gestaag

Economisch herstel gaat traag, maar gestaag

Den Haag, 30 April 2015 /EZPress/ – Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in april 2015 iets beter dan in maart, maakt het CBS vandaag bekend. Ook in de twee voorgaande maanden was een kleine verbetering zichtbaar. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur continu, sindsdien gaat de verbetering stapsgewijs. Het economisch herstel gaat traag, maar gestaag. De Conjunctuurklok van het CBS is een hulpmiddel voor het bepalen van…

Read More

Verkiezing The Next Enterpreneur 2015 van start

Verkiezing The Next Enterpreneur 2015 van start

Met het luiden van de beursgong van Euronext in Amsterdam hebben MKB-Nederland en de Rabobank vandaag de vierde editie van The Next Entrepreneur ‘geopend’. The Next Entrepreneur is een uitgebreid kennis- en ontwikkelingstraject voor starters, met als hoogtepunt de verkiezing van de meest vernieuwende starter van Nederland later dit jaar, de TNE Award. Jaarlijks starten meer dan 100.000 mensen een eigen bedrijf. Maar met wisselend succes. Gemiddeld haakt een derde nog binnen het eerste ondernemersjaar…

Read More

13 mei nieuw college van Gedeputeerde Staten

Formateur Wouter Kolff verwacht het definitieve coalitieakkoord op 13 mei te kunnen presenteren in een openbare bijeenkomst, waarbij ook het beoogde college van Gedeputeerde Staten van de  provincie Flevoland en de portefeuilleverdeling bekend worden gemaakt. Het streven is om op woensdag 20 mei aanstaande het nieuwe college van GS te beëdigen. Naar verluit verloopt de formatie in de provincie Flevoland tussen de beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, SP en D66 voortvarend en in een goede sfeer.Er…

Read More

Connexxion gaat mobiliteitscentrale voor regiotaxivervoer opzetten

Connexxion gaat mobiliteitscentrale voor regiotaxivervoer opzetten

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft besloten het contract van de mobiliteitscentrale te gunnen aan Connexxion. De gunning gebeurt mede namens de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde. De mobiliteitscentrale gaat het vervoer door de regiotaxi coördineren. Het is de eerste keer dat in Nederland de coördinatie en uitvoering van het vervoer van de regiotaxi gescheiden worden aanbesteed. De verwachting is dat het regiotaxivervoer in Flevoland uiteindelijk beter op elkaar wordt afgestemd en…

Read More

Provincie stemt in met Programmatische Aanpak Stikstof

Alle colleges van Gedeputeerde Staten stemmen in met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De provincies gaan er vanuit dat de PAS uiterlijk op 15 juni door de bewindslieden kan worden vastgesteld en dat de PAS op 1 juli 2015 in werking treedt. Dit betekent dat de vergunningverlening voor stikstofgevoelige activiteiten…

Read More
1 3 4 5