Breemhaar Beheer sluit 2017 succesvol af met recordomzet van 64 miljoen

Lelystad, 14 Januari 2018 /EZPress/ -Breemhaar Beheer, waartoe de KMM-groep, MAC3PARK en Pitteloo Capital behoren, heeft zich het afgelopen boekjaar wederom zeer stabiel verder ontwikkeld en realiseerde in 2017 een omzet inclusief deelnemingen van 64 miljoen, bij een verwachte winst voor belasting van 14,5 miljoen. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben een omzetstijging gerealiseerd en positief bijgedragen aan de winstontwikkeling.Directeur Meine Breemhaar voorspelde in zijn nieuwjaarsrede voor personeel en relaties op vrijdag 12 januari dat de omzet in 2018 zal groeien naar boven de 70 miljoen en het aantal personeelsleden in de buurt van de duizend zal uitkomen.

 

Foto: Meine Breemhaar presenteerde recordcijfers van Breemhaar Beheer. Onder de toehoorders op de voorste rijen  commissaris van de koning Leen Verbeek, commercieel directeur Joost Broerse van PEC Zwolle, de Lelystadse ondernemer en Flevopenningenvoorzitter Tom Lansink en Andries Greiner, voormalig gedeputeerde en ambassadeur 100 jaar Zuiderzeewet 2018 bij Provincie Flevoland

Het eigen management traineeprogramma, dat sinds 2002 jong talent opleidt, heeft er voor gezorgd dat meer dan  60% van de managers via dit programma naar leidinggevende posities zijn doorgestroomd. Daarbij is de verhouding mannen/vrouwen in managementposities vrijwel 50%. En dat is geen gevolg van quota, maar een bewuste keuze voor kwaliteit.

Bij de KMM-groep viel vooral Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling op dat bij een toenemend aantal gemeenten het softwareprogramma Grex-manager inzet om meer en beter inzicht te krijgen in de gemeentelijke grondexploitaties. De IVIO Onderwijsgroep – waarvan de Wereldschool dit jaar 70 jaar bestaat – realiseerde een sterke omzetgroei dankzij voortgaande innovatie.

Pitteloo Capital, dat 20 deelnemingen heeft verspreid over het land,  verwierf recentelijk een 49% aandeel in het Zwolse mediabedrijf MixCom. Daarmee heeft Pitteloo Capital opnieuw invulling gegeven aan de koers om ook in grotere bedrijven te investeren. Alle bedrijven uit de Pitteloo groep bij elkaar opgeteld zijn goed voor een omzet van 25 miljoen. De verwachting is dat de geconsolideerde omzet van deze deelnemingen in 2018 flink zal toenemen richting de 35 miljoen.

Bij MAC3PARK waren er in 2017 verscheidene verschuivingen in de vastgoedportefeuille. Gebouwen werden verkocht (bv. De Drieslag in Dronten) en aangekocht (bv. het voormalige  gebouw van Lankhorst Taselaar aan de Binnenhavenweg in Lelystad). In totaal beslaat de portefeuille nu circa 30 ha bebouwde grond in Flevoland waar zich 209 bedrijven hebben gevestigd. Tezamen hebben deze bedrijven meer dan 2000 mensen in dienst.

In een propvol Bowling Lelystad, waar de nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden, was er aan het eind van de presentatie van de jaarcijfers nog een welkome verrassing. Breemhaar Beheer besloot de financiële ruimte te bieden aan alle groepsbedrijven voor een financieel extraatje aan alle werknemers in vaste dienst in de lagere loonschalen. De aankondiging dat zij vanaf januari 2018 structureel 50 euro per maand éxtra salarisverhoging krijgen werd met luid applaus ontvangen.