Bedrijfsleven Zeewolde blijft tegen crematorium op Trekkersveld

Het Verenigde Bedrijfsleven van Zeewolde (VBZ) blijft op het standpunt staan dat de vestiging van elke vorm van een crematorium op het industrieterrein Trekkersveld ongewenst is. Daarmee reageert de VBZ op de vergunning die de gemeente Zeewolde heeft verleend voor de vestiging van een zogenaamd ‘technisch crematorium’ aan de Baardmeesweg op het industrieterrein Trekkersveld.  In een technisch crematorium vinden wel crematies plaats, echter zonder de afscheidsbijeenkomsten en condoleances. De kist wordt dus rechtstreeks naar de verbrandingsoven gebracht voor directe crematie. 

De VBZ heeft bij de gemeente Zeewolde  bezwaar aangetekend tegen het besluit.  Naar de opvatting van de gemeente stond haar, op grond van het bestaande  bestemmingsplan, geen andere weg open dan het honoreren van deze aanvraag voor uitsluitend de inrichting van een verbrandingsoven. Met deze vergunning is nadrukkelijk niet een normaal functionerend crematorium te realiseren zoals dat doorgaans gebruikelijk is.

Eerder werd de vergunning voor een compleet crematorim met uitvaartdiensten nog geweigerd. De provincie heeft echter, vanuit haar bevoegdheid, deze vergunning weer wel verleend. Tegen dat besluit loopt een beroepsprocedure aangespannen door zowel de gemeente als de Zeewolder ondernemers.

“Niet alleen wij als bedrijfsleven zien de mogelijke vestiging op Trekkerveld als zeer onwenselijk”, zegt VBZ-voorzitter Wim van den Noort, “deze mening is ook de voltallige gemeenteraad van Zeewolde toegedaan. Zij hebben immers in de raadsvergadering van 26 mei jl. het college opgeroepen om, in het kader van een te starten bestemmingsplanprocedure voor Trekkersveld III, de vestiging van een crematorium te voorkomen.”

Volgens de VBZ beschikt Zeewolde over een groot grondgebied en zijn er diverse andere en uitstekend passende plekken te bedenken, die zich wel prima lenen voor de vestiging van een crematorium. Van den Noort:  “Het is natuurlijk volstrekt helder dat niemand enig probleem heeft met een crematorium op zich.”

Trekkersveld

Foto: Lokale Omroep Zeewolde (bewerkt)

 

Leave a Comment