Almeerse Metafoor marktleider gebiedseconomie en exploitatieplannen

Almere, 14 September 2015 /EZPress/ – Door de recente overnames van de branchegenoten PurpleBlue en Metrum heeft het Almeerse Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling uit Almere zijn positie als adviesbureau verder versterkt. De expertise van Metafoor ligt onder andere op het vlak van gebiedsontwikkeling, grondbeleid, vastgoedrecht en ruimtelijke ordenings- en ruimtelijke bestuursrechtvraagstukken. Daarnaast is Metafoor door de overnames marktleider geworden op het gebied van exploitatieplannen en gebiedseconomie.

Door de overnames van PurpleBlue en Metrum is Metafoor per augustus uitgebreid met 16 specialisten en top-adviseurs. Met deze aanvullende expertise is Metafoor nog beter in staat om overheden, ontwikkelaars, bouwers, beleggers en corporaties integraal van dienst te zijn.

Kennis, expertise en continuïteit
Metafoor maakt deel uit van de KMM Groep, waartoe ook de informatie- en documentenspecialist Karmac, database marketingbedrijf Prosu en de onderwijsinstelling IVIO behoren. De KMM Groep bestaat uit circa 20 snelgroeiende bedrijven die momenteel aan 450 mensen werk bieden. “We zijn onderdeel van een solide groep, die continuïteit biedt en innovatieve kracht heeft”, zegt Erik Berkelmans directeur van Metafoor. “Vooral bij grote, kostbare ruimtelijke projecten is de beschikbaarheid van kennis, expertise en continuïteit essentieel. Als adviesbureau hebben we relaties met een groot deel van de gemeenten in Nederland en beschikken we over een stevige positie in de private sector.”

Rijk palet
Als gevolg van de overnames wordt de reeds aanwezige kennis binnen Metafoor verbreed. Het grote voordeel is dat er meer mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling en de toepassing daarvan bij uiteenlopende gemeentelijke en private ruimtelijke ontwikkelopgaven. Metafoor biedt vooral gemeenten een rijk palet aan opties. Haar adviseurs kunnen bijvoorbeeld ondersteuning geven bij onder meer contractvorming en andere privaatrechtelijke kwesties, grondbeleid, kostenverhaal, grondexploitatie, vastgoedeconomie, risicomanagement, bestemmingsplannen en ruimtelijke bestuursrechtsadviezen. De aanwezige kennis en ervaring kan worden ingezet op zowel strategisch- als uitvoerend niveau.

Data-integriteit voor Gebiedsontwikkeling
Eén van de innovatieve oplossingen van Metafoor is GrexManager. Metafoor heeft deze geavanceerde softwareoplossing ontwikkeld voor het efficiënte en transparante beheer van grondexploitaties. Het grondexploitatiepakket van Metrum, OpMaat, zal worden geïntegreerd in GrexManager.

Berkelmans: “We zullen de gebruikersvriendelijke customerinterface van het OpMaat rekenmodel van Metrum integreren en combineren met de databasekracht van GrexManager. Daarmee zullen ook de huidige gebruikers van OpMaat maximale data-integriteit krijgen en op termijn volledig voldoen aan de strenge veiligheidseisen en –richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.”

Leave a Comment