40.000 Euro beschikbaar voor toeristische productontwikkeling

Bedrijven en organisaties in de toeristische sector die zich bezig houden met productontwikkeling kunnen een financieel steuntje in de rug krijgen. In het kader van het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ is voor 2016 een bedrag van EUR 40.000,- beschikbaar gesteld.

Nieuwe activiteiten komen voor een bijdrage in aanmerking als ze bijdragen aan de doelstellingen van dit project:

  1. het aantrekken van meer internationale bezoekers aan Amsterdam en de regio rondom;
  2. het realiseren van een stijging in het aantal overnachtingen van internationale bezoekers aan de regio rondom Amsterdam.

Aanvragen kunnen tot en met  24 maart 2016 worden ingediend. aanvraagformulier

Toeristisch productfonds

Lelystad is een van de 36 gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Amsterdam. Een van de programma’s ter versterking van de economie is het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’. Met het instellen van een toeristisch productfonds binnen dit project worden promotie- en marketingorganisaties, het toeristisch en cultureel bedrijfsleven als ook overheden in de Metropool Amsterdam gestimuleerd tot productontwikkeling en –vernieuwing. Dit moet de beleving van de vastgestelde toeristische thema’s binnen de Amsterdamse regio versterken en daarmee grotere aantallen internationale bezoekers trekken. Thema’s, gericht op de internationale toerist, die voor het gebied Flevoland (de gemeenten Almere en Lelystad) zijn ontwikkeld, heten ‘The Big Lake’ en ‘New Land’.

Inschrijvingseisen en aanvragen

Inschrijvingen voor een bijdrage moeten uiterlijk 24 maart 2016 binnen zijn bij het bureau van Amsterdam Marketing. Een aanvraag moet bestaan uit tenminste 3 partijen uit de toeristische en/ of culturele sector. Per aanvraag wordt maximaal een bedrag toegekend van EUR 10.000,- . De volledige inschrijvingseisen alsmede het aanvraagformulier is te vinden op de site van Amsterdam Marketing: www.iamsterdam.com.

 

Leave a Comment