Wereldschool uit Lelystad behaalt beste resultaten

Wereldschool uit Lelystad behaalt beste resultaten

Groep 8-leerlingen van de Wereldschool scoren gemiddeld 250 punten, zo blijk uit de in de maanden april en mei gehouden Route 8-eindtoetsen. Daarmee scoort de Wereldschool bijna 50 punten hoger dan het landelijk gemiddelde van 201. Een score van 250 is goed voor vwo niveau-advies. ¬†Gemiddeld vwo-niveau¬†De Wereldschool biedt Nederlands afstandsonderwijs voor kinderen die voor langere tijd in het buitenland verblijven. De hoge scores van de Wereldschool zijn geen uitzondering, want elk jaar opnieuw scoren…

Read More