Wereldschool uit Lelystad behaalt beste resultaten

Wereldschool uit Lelystad behaalt beste resultaten

Groep 8-leerlingen van de Wereldschool scoren gemiddeld 250 punten, zo blijk uit de in de maanden april en mei gehouden Route 8-eindtoetsen. Daarmee scoort de Wereldschool bijna 50 punten hoger dan het landelijk gemiddelde van 201. Een score van 250 is goed voor vwo niveau-advies. ┬áGemiddeld vwo-niveau┬áDe Wereldschool biedt Nederlands afstandsonderwijs voor kinderen die voor langere tijd in het buitenland verblijven. De hoge scores van de Wereldschool zijn geen uitzondering, want elk jaar opnieuw scoren…

Read More