Landbouwexport flink in de min

Landbouwexport flink in de min

DenHaag, 28 Juli 2015 /EZPress/ – In de eerste vier maanden van dit jaar lag de waarde van landbouwexport 2,7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de exportwaarde van zuivel, vee en vlees is gedaald. Verder kromp de landbouwexport naar Rusland met bijna 40 procent. De totale export naar Rusland halveerde. In de jaren 1996-2014 noteerde de export van landbouwproducten vrijwel ieder jaar een record. Dit maakt CBS bekend. Export veehouderijproducten…

Read More