13 mei nieuw college van Gedeputeerde Staten

Formateur Wouter Kolff verwacht het definitieve coalitieakkoord op 13 mei te kunnen presenteren in een openbare bijeenkomst, waarbij ook het beoogde college van Gedeputeerde Staten van de ¬†provincie Flevoland en de portefeuilleverdeling bekend worden gemaakt. Het streven is om op woensdag 20 mei aanstaande het nieuwe college van GS te be√ędigen.

Naar verluit verloopt de formatie in de provincie Flevoland tussen de beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, SP en D66 voortvarend en in een goede sfeer.Er wordt gewerkt aan een akkoord op hoofdlijnen, waarin een inleiding wordt opgenomen met een visie op Flevoland in 2025. Tevens is er veel aandacht voor de bestuursstijl die partijen voor de komende coalitieperiode nastreven. Een belangrijk aspect hierbij is een open houding tussen Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Voor een goed begin hiermee is in het formatieproces dan ook ruimte gereserveerd voor inbreng van de beoogde oppositiefracties.

Op woensdag 15 april is het formatieproces voor een nieuwe coalitie 2015-2019 voor de provincie Flevoland van start gegaan. Hieraan voorafgaand vond de informatiefase plaats, waarbij informateur Tanja Klip de beoogde coalitiesamenstelling van VVD, CDA, SP en D66 adviseerde. Eind april verwacht formateur Kolff de inhoudelijke besprekingen te kunnen afronden, waarna het resultaat aan de coalitiefracties kan worden voorgelegd.

 

Leave a Comment